Kontakt

Centrála

Telefón: +421(0) 37 630 1370

GSM: +421(0)  949 202 326

e-mail: lautech@lautech.sk

 

Cenová ponuka , Manažment, Komunikácia

Tomáš Lauko

GSM: +421(0)  948 519 589

 

Servis, Montáž, odborné poradenstvo

Matej Lauko

GSM: +421(0)  948 519 588

 

Servis a oprava chladenia vína a mlieka

GSM: +421(0)  949 202 326

 

Servis a oprava chladničiek a mrazničiek

GSM: +421(0)  907 769 700

 

LauTech  s.r.o.

Holešovská 1015/28
951 93 Topoľčianky

 

IČO: 45966184

IČ DPH:  SK 2023270568

Spoločnosť je zapísaná v

OR OS Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 29111/N
Účet v EUR: 2929857803/1100
IBAN: SK57 1100 0000 0029 2985 7803
SWIFT kód: TATR SK BX
Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05  Bratislava 55