Domov

Vážení obchodní partneri,

Naša firma od roku 2004 pracuje v oblasti:

      Inštalácia, servis, rekonštrukcie a opravy chladiarenských zariadení a vzduchotechniky.

     Vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.

     Merania a regulácie v priemyselných, obchodných výrobných a súkromných objektoch.

V  máji roku 2011 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Na jednotlivé činnosti pre montáže, rekonštrukcie, opravy a servis vyhradených technických zariadení a prie­myselného chladenia vlast­níme príslušné oprávnenia. Zárukou kvality vykonaných prác je odbornosť našich pracovníkov, ktorí vlastnia certifikáty a osvedčenia pre práce na vyhradenom technickom zariadení.