Domov

Vážení obchodní partneri, naša firma od roku 2004 pracuje v oblasti:

      Inštalácia, servis, rekonštrukcie a opravy chladiarenských zariadení

     Vyhradených technických elektrických zariadení  v rozsahu oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.

     Merania a regulácie v priemyselných, obchodných výrobných a súkromných objektoch.

V  máji roku 2011 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Na jednotlivé činnosti pre montáže, rekonštrukcie, opravy a servis vyhradených technických zariadení a prie­myselného chladenia vlast­níme príslušné oprávnenia. Zárukou kvality vykonaných prác je odbornosť našich pracovníkov, ktorí vlastnia certifikáty a osvedčenia pre práce na vyhradenom technickom zariadení.